Adventkyrkan

Simple Church Örebro

Menu

Låt kyrkklockorna ringa

Låt kyrkklockorna ringa

Varje tisdag kl. 12.

Många församlingar har mött unga från Afghanistan de senaste åren. Flera av dem har blivit kristna och blivit en del av församlingen och vi har tagit dem till vårt hjärta. Många av dessa hotas av utvisning och deportation på orättfärdiga grunder. Initiativet #låtkyrkklockornaringa – innebär att kyrkor runt om i vårt land kommer ringa i sina klockor för att kalla till bön tisdagar vid tolv för de som riskerar att skickas tillbaka till Afghanistan och för de som är ansvariga och har makten att ändra på det. Fler än 80 kyrkor runtomkring i Sverige (med och utan kyrkklockor) har varit och är med och ber och ringer. 

Kyrkklockorna ringer till bön för kristna som utvisas och riskerar att utvisas och för ALLA som får sina rättigheter kränkta. Ingen ska behöva leva ett liv i krig och förföljelse.

Välkommen att vara med och be! #rättilltro
Varje tisdag kl.12 kan du vara med och be där du är; eller leta upp en av de kyrkor som har samlingar med och utan klockringning.


(evenmangs-fotografi av Santy69 på Morguefile.com)

Dagens bibelord