Adventkyrkan

Simple Church Örebro

Menu

Låt kyrkklockorna ringa

Låt kyrkklockorna ringa

Varje tisdag sedan 21/5 ringer vi i kyrkklockan vid Adventkyrkan, Krontorpsgatan 3 i Örebro.
UNDER JULI och AUGUSTI ber vi var och en där vi är.

Många församlingar har mött unga från Afghanistan de senaste åren. Flera av dem har blivit kristna och blivit en del av församlingen och vi har tagit dem till vårt hjärta. Många av dessa hotas av utvisning och deportation på orättfärdiga grunder. Initiativet #låtkyrkklockornaringa – innebär att kyrkor runt om i vårt land kommer ringa i sina klockor för att kalla till bön tisdagar vid tolv för de som riskerar att skickas tillbaka till Afghanistan och för de som är ansvariga och har makten att ändra på det. Fler än 80 kyrkor runtomkring i Sverige (med och utan kyrkklockor) är nu med och ber och ringer. 

Kyrkklockorna ringer till bön för kristna som utvisas och riskerar att utvisas och för ALLA som får sina rättigheter kränkta. Ingen ska behöva leva ett liv i krig och förföljelse.

Välkommen att vara med och be! #rättilltro
Varje tisdag från 21 maj och hela juni med ev fortsättning därefter också.

Vi möts kl.11.45 och avslutar kl. 12.15.

(evenmangs-fotografi av Santy69 på Morguefile.com)

Dagens bibelord