Adventkyrkan

Simple Church Örebro

Menu

Värderingar

Värderingar 

  • GEMENSKAP - Alla är viktiga och uppmuntras delta både i samtal och i praktiska uppgifter, inklusive lunchen.

  • TILLGÄNGLIGHETOavsett förkunskaper och livssituation kan vi delta och få med oss tankar och lärdomar från Bibeln.

  • ÄKTHET- Vi uppmuntrar varandra att leva som vi lär, både i ord och handling.

  • OMSORG - Vi visar omsorg om varandra och om människor i behov som finns nära och längre bort.

  • INKLUDERING - Det finns alltid plats för fler.